Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 9929412

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (d. carski garnizon)

Zakład Utylizacji Odpadów PromieniotwórczychBudowa
1905-1908, 1961
 
Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) położone jest w miejscowości Różan nad Narwią w odległości ok. 90 km od Warszawy i zajmuje powierzchnię 3,045 ha. Od strony północnej fortu, w odległości ok. 400 m, znajdują się zabudowania miejskie, zaś od strony północno – wschodniej oddalona o ok. 800 m rzeka Narew. KSOP funkcjonuje już od 1961 roku - przekazany przez Wojskowy Regionalny Zarząd Kwartermistrzowsko-Budowlany) i według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest ...
Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) położone jest w miejscowości Różan nad Narwią w odległości ok. 90 km od Warszawy i zajmuje powierzchnię 3,045 ha. Od strony północnej fortu, w odległości ok. 400 m, znajdują się zabudowania miejskie, zaś od strony północno – wschodniej oddalona o ok. 800 m rzeka Narew. KSOP funkcjonuje już od 1961 roku - przekazany przez Wojskowy Regionalny Zarząd Kwartermistrzowsko-Budowlany) i według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest typem składowiska powierzchniowego.

Składowisko znajduje się w jednym z dawnych fortów wojskowych, wybudowanych przez władze rosyjskie w latach 1905-1908. Różan leży na dominującym nad okolicą wzniesieniu o promieniu około 3 km. Stanowiło ono idealne miejsce do budowy umocnień osłaniających przeprawę przez Narew. W projekcie z 1901 roku przewidziano budowę trzech fortów otaczających miasto (od północnego zachodu, zachodu i południa) łukiem opartym skrzydłami o Narew. Długość tego łuku miała wynieść 4,5 wiorsty rosyjskiej (około 4,8 km), a jego podstawa 2,5 wiorsty (około 2,7 km). Forty rozmieszczono nieregularnie, wzięto pod uwagę warunki terenowe i ich funkcjonowanie bojowe.

Fort I zdecydowano zbudować na wzgórzu leżącym na zachód od miasta, z frontem skierowanym na północny zachód. Mógł on osłaniać przyczółek od północy i blokować drogi Ostrołęka - Różan i Maków - Różan.

Fort II przewidywano zlokalizować na wzniesieniu leżącym na południowy zachód od miasta. Zorientowany frontem na zachód, miałby osłaniać przeprawę z tego kierunku oraz ryglować drogę Pułtusk - Różan.

Fort III planowano wznieść na wzniesieniu leżącym na południe od miasta. Jego zadaniem była osłona przyczółka z tego kierunku oraz przykrycie ogniem artylerii polowej doliny Narwi na południe od Różana. Stanowisk dla artylerii ciężkiej przy projektowaniu fortu nie uwzględniono.

Wody gruntowe znajdują się pod warstwą gliny o bardzo małej przepuszczalności i warstwą gleby o właściwościach sorpcyjnych na głębokości kilkunastu metrów poniżej składowiska. Składowisko to przeznaczone jest do składowania krótkożyciowych odpadów nisko- i średnioaktywnych oraz do okresowego przechowywania odpadów długożyciowych.

(za , historia fortu Różan )
Pokaż więcej Pokaż mniej